(+420) 415 930 480     info@sdzp.cz  

KISS

Krizový informační svolávací systém

Popis nabízené služby

KISS - Krizový informační svolávací systém
Krizový informační svolávací systém slouží k informování velkého počtu osob o událostech jak ve vypjatých situacích, tak při běžném provozu. Když se hraje o čas, snadno zařídí rychlou komunikace a zajistí i odezvu.

 • Hromadná oslovení vedení i zaměstnanců
 • Scénáře pro běžné i nečekané situace
 • Nástroj pro svolání krizového týmu
 • Možnost plošného informování
 • Funkce pro sběr odpovědi
 • Více způsobů oslovení: hlas (text to speech), SMS, e-mail)
 • Možnost eskalace volání
 • Pro všechny typy zařízení
 • Bez nutnosti instalace

Naplňování principů sociálního podniku v praxi
 

Spolehlivost

Spuštění odkudkoliv

Okamžitá zpětná vazba

Režim 24/7/365

Úspora času

automatizovaný postup

Použití KISSu je nastavitelné v mnoha modulech v souvislosti s požadavky zákazníka

Pravidla na nastavení systému si stanovíte sami, s naší pomocí nastavíme scénáře pro různé situace a způsob oslovování.

Umí oslovit příjemce i v předem naplánovaném čase

Umožňuje opakované zasílání informací

Samotné oslovení je pohodlné – systém převede psané sdělení do mluvené formy až do 17 jazyků

Systém nemusíte instalovat, běží on-line

Verze pro telefony, tablety, počítače, notebooky

O systému KISS:

Pomocí KISSu můžete příjemcům zavolat a pomocí automatického hlasu předat sdělení, případně jim pošle SMS, nebo doručí e-mail. Máte tedy na výběr ze tří způsobů, jak adresáty oslovit. Pro každou z variant může být sdělení jiné.

 • Po oslovení příjemců přijdou na řadu návazné kroky:
  • Oslovení náhradníků, pokud příjemci nereagují
  • Eskalace informací na vyšší místa
  • Volba jiného způsobu oslovení, místo hlasu například SMS
  • Poslání potvrzení, že vše proběhlo v pořádku
  • Může se stát, že se někomu KISS nedovolá. Možná je příjemce mimo signál, nebo si ještě nezapnul telefon… V takovém případě umí KISS zavolat znovu, a to podle vámi zvolených pravidel. Další cestou, kterou řešení nabízí, je pravidelné rozesílání informací (pozvánky na poradu, upomínky).
 • Některé situace vyžadují, aby důležitější zaměstnanci dostali informace dříve. KISS nabízí možnost, jak vedoucí, odborné či kterékoli jiné příjemce při oslovovování upřednostnit…

Není důležité, jaké zařízení používáte – funguje na všem:

Android - Telefony, tablety

Android
Telefony, tablety
windows

Windows
Telefony, tablety, počítače
apple

Apple
Telefony, tablety, počítače
linux

Linux
Počítače

 • Hned po odeslání sdělení budete moci sledovat, kdo informaci už dostal a kdo ještě ne.
 • Dozvíte se odpovědi na své dotazy.
 • Je možné i grafické vyjádření, systém nabídne reporty po ukončení oslovení s detailními informacemi.

KISS běží v datovém centru společnosti O2 Czech Republic a.s. K chodu používá ty nejmodernější a nejspolehlivější technologie, které minimalizují riziko výpadku systému.

O2 Cloud

KISS COMPANYKISS Podnikatelé
KISS Company je svolávací a informační řešení, které vám nabídne pomocnou ruku v krizových i běžných situacích.

 • Hromadná oslovení vedení, zaměstnanců i zákazníků
 • Scénáře pro nečekané situace, svolání porad, instrukce atd.
 • Nástroj pro svolání krizového týmu
 • Možnost plošného informování všech zaměstnanců
 • Funkce pro oslovení vybraných skupin nebo týmů
 • Různé způsoby komunikace: hlas, SMS a e-mail
 • Pro všechny typy zařízení
 • Bez nutnosti instalace
 • Možnost sledování statistik oslovení
 • O2 Cloud

Komunikace napříč podnikem:

KISS Company je připraven na nejrůznější scénáře – při živelních pohromách, v případě evakuace budovy, když dojde k výpadkům proudu, při svolávání porad a také v dalších situacích je kvalitní komunikace klíčem a zárukou dobrého konce.. Primárně byl navržen jako komunikační nástroj pro krizové řízení, nicméně skvěle plní svou funkci i při méně vypjatých situacích…

 • Vedení & lidské zdroje
 • Krizové řízení & security
 • IT & provoz
 • Zákazníci
 • Zastupitelnost osob
 • Opakovaná oslovení

Co všechno KISS podniku umožňuje:

 • Pomoc pro vedení i zaměstnance – KISS Company doručí důležité informace přímo do mobilních telefonů. Můžete použít hlas, SMS i e-maily.
 • Spolehlivost – KISS Company je umístěný na serveru v cloudovém úložišti. I to přispívá ke spolehlivosti systému.
 • Jednoduchost – Systém vás povede, jak co nejrychleji a nejjednodušeji vytvořit sdělení. Můžete použít šablony.
 • Rychlost – Pomocí několika kliknutí předáte zprávu příjemcům, ta se dostane až do jejich mobilního telefonu.

KISS Company může příjemcům pomocí automatického hlasu předat sdělení, případně jim pošle textovou zprávu, nebo doručí e-mail. Pro každou formu – SMS, hlasové volání či e-mail může být obsah sdělení různý.

Poté, co systém osloví příjemce, počká na zpětnou vazbu a zachová se podle ní:

 • Osloví náhradníky, pokud příjemci nereagují
 • Eskaluje informace na vyšší místa
 • Zvolí jiný způsob oslovení
 • Pošle informaci, že všechno proběhlo v pořádku

Co když potřebujete svolat krizový štáb a máte u sebe jen telefon? Není třeba chvátat k počítači, případně začít listovat v telefonním seznamu zaměstnanců. Pomocí telefonu spustíte automatické konktaktování osob a KISS Company se o vše postará sám…

Uživatelské rozhraní je nyní dostupné ve třech jazycích. Samotný text oslovení může být v některém ze sedmnácti jazyků. Vaše sdělení systém převede na hlas, a příjemce si ho může poslechnout nejen v češtině, ale také například v angličtině, němčině a dalších jazycích…

Pokud nastane kolize ve výrobě a neočekávaně se zastaví výrobní linka, je každá minuta drahá… KISS urychlí spojení managementu s odpovědnými zaměstnanci.

 • Plošné informování zaměstnanců o výpadku
 • Svolání vedení a krizového týmu
 • Jednoduché spuštění
 • Propojení s HW prvky areálu (např. tlačítka, dveřníky, SOS tlačítko v hale)
 • Uchování všech oslovení, včetně podrobných statistik

KISS pomáhá ve všech oborech

Hromadné oslovení lidí je potřeba, která je společná pro většinu organizací.
Rychle a snadno oslovit adresáty potřebují v nemocnicích, výrobních podnicích či obchodních řetězcích.
Možná je vaše firma z jiného oboru. Přesto si troufneme tvrdit, že KISS najde uplatnění i tam.

Zaujaly Vás naše služby?

Kontaktujte nás nezávazně pro další informace…

Kontaktní formulář

Na všechny dodávky zboží, výrobků a služeb Vám můžeme poskytnout náhradní plnění ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Další informace…

Mohlo by Vás také zajímat

Zpět na začátek

Kontakt

Riegrova 909/5, 405 02 Děčín Telefon: (+420) 415 930 480 Fax: (+420) 415 930 489 Web: http://www.1sdzp.cz

Naše další projekty