(+420) 415 930 480     info@sdzp.cz  

KISS

Krizový informační svolávací systém

Popis nabízené služby

KISS - Krizový informační svolávací systém
Krizový informační svolávací systém slouží k informování velkého počtu osob o událostech jak ve vypjatých situacích, tak při běžném provozu. Když se hraje o čas, snadno zařídí rychlou komunikace a zajistí i odezvu.

 • Hromadná oslovení vedení i zaměstnanců
 • Scénáře pro běžné i nečekané situace
 • Nástroj pro svolání krizového týmu
 • Možnost plošného informování
 • Funkce pro sběr odpovědi
 • Více způsobů oslovení: hlas (text to speech), SMS, e-mail)
 • Možnost eskalace volání
 • Pro všechny typy zařízení
 • Bez nutnosti instalace

Naplňování principů sociálního podniku v praxi
 

 

Spolehlivost

Spuštění odkudkoliv

Okamžitá zpětná vazba

Režim 24/7/365

Úspora času

automatizovaný postup

Použití KISSu je nastavitelné v mnoha modulech v souvislosti s požadavky zákazníka

Pravidla na nastavení systému si stanovíte sami, s naší pomocí nastavíme scénáře pro různé situace a způsob oslovování.

Umí oslovit příjemce i v předem naplánovaném čase

Umožňuje opakované zasílání informací

Samotné oslovení je pohodlné – systém převede psané sdělení do mluvené formy až do 17 jazyků

Systém nemusíte instalovat, běží on-line

Verze pro telefony, tablety, počítače, notebooky

O systému KISS:

Pomocí KISSu můžete příjemcům zavolat a pomocí automatického hlasu předat sdělení, případně jim pošle SMS, nebo doručí e-mail. Máte tedy na výběr ze tří způsobů, jak adresáty oslovit. Pro každou z variant může být sdělení jiné.

 • Po oslovení příjemců přijdou na řadu návazné kroky:
  • Oslovení náhradníků, pokud příjemci nereagují
  • Eskalace informací na vyšší místa
  • Volba jiného způsobu oslovení, místo hlasu například SMS
  • Poslání potvrzení, že vše proběhlo v pořádku
  • Může se stát, že se někomu KISS nedovolá. Možná je příjemce mimo signál, nebo si ještě nezapnul telefon… V takovém případě umí KISS zavolat znovu, a to podle vámi zvolených pravidel. Další cestou, kterou řešení nabízí, je pravidelné rozesílání informací (pozvánky na poradu, upomínky).
 • Některé situace vyžadují, aby důležitější zaměstnanci dostali informace dříve. KISS nabízí možnost, jak vedoucí, odborné či kterékoli jiné příjemce při oslovovování upřednostnit…

Není důležité, jaké zařízení používáte – funguje na všem:

Android - Telefony, tablety

Android
Telefony, tablety
windows

Windows
Telefony, tablety, počítače
apple

Apple
Telefony, tablety, počítače
linux

Linux
Počítače

 • Hned po odeslání sdělení budete moci sledovat, kdo informaci už dostal a kdo ještě ne.
 • Dozvíte se odpovědi na své dotazy.
 • Je možné i grafické vyjádření, systém nabídne reporty po ukončení oslovení s detailními informacemi.

KISS běží v datovém centru společnosti O2 Czech Republic a.s. K chodu používá ty nejmodernější a nejspolehlivější technologie, které minimalizují riziko výpadku systému.

O2 Cloud

V případě samosprávných celků má KISS všestranné využití k oslovení vedení měst a obcí, krizových štábů, samotných občanů, zařízení zřizovaných samosprávnými celky – zdravotních zařízení, škol a dalších příspěvkových organizací.

 • Alternativa obecního rozhlasu
 • Informování občanů o událostech v obci z oblasti kultury, svozu odpadu, uzavírky ulic apod. – občan má možnost volby typu informací, o které má zájem
 • Ankety a hlasování ke zjištění priorit občanů
 • Nástroj pro krizové štáby obcí a měst
 • Nástroj pro evakuaci škol a jiných zařízení
 • V případě škol jako nástroj pro běžnou komunikaci s rodiči, pro vnitřní potřebu školy ke sběru zpětné vazby (dotazníky, ankety, hlasování)

Využití při řešení živelních pohrom
KISS - živelné pohromy
V posledních letech stihla Českou republiku řada přírodních pohrom, které vstoupily do našich životů. Značné škody napáchaly povodně i orkány, svoji daň si vybraly i další živly. V takových situacích je kvalitní komunikace naprosto zásadní.

 • Rychlé obeznámení se situací
 • Předání instrukcí všem odpovědným osobám
 • Komunikace uvnitř i vně organizace / úřadu
 • Neustálý přehled o stavu svolávání
 • Možnost napojení na tlačítka a HW prvky
 • Krizový manažer může díky několika klepnutím na svůj telefon svolat tým, který bude vyhodnocovat a řešit situaci.
 • Díky předem připravenému scénáři se snižuje riziko zmatků a nedorozumění.
 • Lze si připravit scénáře pro nejrůznější situace, se vším vám rádi pomůžeme.

KISS pomáhá ve všech oborech

Hromadné oslovení lidí je potřeba, která je společná pro většinu organizací.
Rychle a snadno oslovit adresáty potřebují v nemocnicích, výrobních podnicích či obchodních řetězcích.
Možná je vaše firma z jiného oboru. Přesto si troufneme tvrdit, že KISS najde uplatnění i tam.

Zaujaly Vás naše služby?

Kontaktujte nás nezávazně pro další informace…

Kontaktní formulář

Na všechny dodávky zboží, výrobků a služeb Vám můžeme poskytnout náhradní plnění ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Další informace…

Mohlo by Vás také zajímat

Zpět na začátek

Kontakt

Riegrova 909/5, 405 02 Děčín Telefon: (+420) 415 930 480 Fax: (+420) 415 930 489 Web: http://www.1sdzp.cz

Naše další projekty