(+420) 415 930 480     info@sdzp.cz  

Představení SDZP

Kdo jsme a co děláme?

SDZP družstvo / Představení SDZP
SDZP družstvo vytváří pracovní příležitosti pro osoby zdravotně postižené a umožňuje jejich profesní a osobní růst.

Hledáme specifický přístup pro každého zaměstnance v rámci komplexní integrace. V současné době zaměstnáváme 126 pracovníků, z nichž je 91% se zdravotním postižením.    

 • Dodávky zboží - Obchodní oddělení

  Dodávky zboží – Obchodní oddělení

 • Callcentrum - Telemarketing

  Callcentrum – Telemarketing

 • Helpdesk - Znalostní databáze

  Helpdesk – Znalostní databáze

 • Outsourcing služeb - Převzetí obslužných aktivit

  Outsourcing služeb – Převzetí obslužných aktivit

 • Slaboproudé montáže - Projekty, servis, revize

  Slaboproudé montáže – Projekty, servis, revize

 • Bezpečnostní agentura - Ostraha, dohled, EZS, EPS

  Bezpečnostní agentura – Ostraha, dohled, EZS, EPS

 • Vzdělávání - Akreditované programy

  Vzdělávání – Akreditované programy

 • Výroba - Chráněné šicí dílny

  Výroba – Chráněné šicí dílny

Náhradní plnění a veřejné zakázky

Státním organizacím i soukromým firmám nabízíme převzetí obslužných služeb a vytváření účelných forem spolupráce mezi naší společností a zákazníkem k optimalizaci požadavků na náhradní plnění a minimalizaci povinných odvodů do státního rozpočtu, které vyplývají ze zák. o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Kontaktujte naše obchodní oddělení pro další informace o možnostech spolupráce.

Aktuální informace o náhr. plnění a veřejných zakázkách

Představení SDZP družstvo

SDZP družstvo bylo založeno v létě roku 2003. U zrodu družstva stála skupina lékařů, lidí se zkušenostmi z práce se zdravotně postiženými spoluobčany a několik odborníků z oblasti informačních technologií.

SDZP družstvo vytváří pracovní příležitosti pro zdravotně postižené a umožňuje jejich profesní a osobní růst. Hledáme specifický přístup pro každého zaměstnance v rámci komplexní integrace. V současné době zaměstnáváme 130 pracovníků, z nichž je 91% se zdravotním postižením. Více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku, včetně zajištění dlouhodobého vzdělávání našich zaměstnanců. Finanční aktivity a hospodaření družstva jsou podřízeny obecně prospěšnému cíli.

SDZP družstvo vstupuje do místních iniciativ (komunitní plán) a partnerství, čímž přispívá k místnímu rozvoji znevýhodněných oblasti. Zároveň však dodržujeme etické principy rovných příležitostí. Místní prospěch je zajištěn úzkou spoluprací s Úřadem práce v Děčíně při výběru potenciálních zaměstnanců, případně spoluprací s hospodářskými komorami v regionu a ostatními podniky v kraji.

Jsme aktivní též celorepublikově, kde se zúčastňujeme konferencí a zasedání o sociálním podnikání a snažíme se dodávat z našeho pohledu důležité zkušenosti z dlouhodobé praxe. Jsme členy TESSEA, hospodářské komory Ústeckého kraje, AZZP a SČMVD.

Již více než 7 let máme zavedený systém řízení kvality (QMS), aktuálně jsme držiteli certifikátu systému řízení kvality dle normy ISO 9001:2018.

Lidé & Kontakty     Reference & Partneři

Co všechno umíme

Zpět na začátek

Kontakt

Riegrova 909/5, 405 02 Děčín Telefon: (+420) 415 930 480 Fax: (+420) 415 930 489 Web: http://www.1sdzp.cz

Naše další projekty