(+420) 415 930 480     info@sdzp.cz  

Naplňování principů sociálního podniku

SDZP družstvo

Společensky prospěšný cíl
SDZP družstvo má společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob se zdravotním znevýhodněním na trhu práce, který je taktéž formulován v zakládajících dokumentech – stanovy společnosti – dostupných ve Veřejném rejstříku a sbírce listin.

Sociální princip
SDZP družstvo vytváří pracovní příležitosti pro zdravotně postižené a umožňuje jejich profesní a osobní růst. Hledáme specifický přístup pro každého zaměstnance v rámci komplexní integrace. V současné době zaměstnáváme 130 pracovníků, z nichž je 91% se zdravotním postižením.

Ekonomický princip
Více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku, včetně zajištění dlouhodobého vzdělávání perspektivních zaměstnanců. Finanční aktivity a hospodaření družstva jsou podřízeny obecně prospěšnému cíli uvedenému ve stanovách družstva. Hospodaření družstva směřuje k dlouhodobé ekonomické stabilitě a udržitelnosti podnikání (a to interní tak i externí). Případný zisk družstva z účasti na trhu je používán přednostně pro samotný rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění obecně prospěšných cílů.

Svoji činností družstvo produkuje zejména služby. Tržby z prodeje výrobků a služeb tvoří alespoň 30% z celkových výnosů podniku.

Zaváděním nových služeb (např. Krizový informační svolávací systém) a služeb nových kvalit, otevírání nového trhu pro družstvo naplňujeme princip inovace.

Environmentální princip
Environmentální princip je naplňován pomocí následujících konkrétních aktivit:

  • Systematické třídění odpadu v našich přistavených kontejnerech.
  • Využívání ekologicky šetrných výrobků, používáním energeticky šetrných spotřebičů AAA+, svítidla LED.
  • Využívání elektronické dokumentace aplikací Google Apps.

Místní prospěch a přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky
SDZP družstvo vstupuje do místních iniciativ (komunitní plán) a partnerství (svaz družstev) a přispívá k místnímu rozvoji znevýhodněných oblasti. Doloženo při žádosti o projekt zápisem z jednání komisí, účast na poradách, smlouvy, tiskové zprávy. Podporujeme smysl pro společenskou odpovědnost na místní úrovni. Zároveň však dodržujeme etické principy rovných příležitostí.

Při obsazování pracovních míst pracovníky z cílové skupiny se jedná převážně o zaměstnance s trvalým pobytem v Ústeckém kraji.

V rámci dodavatelských vztahů jsou využíváni místní dodavatelé. Pravidelně odebíráme chemické prostředky děčínské chemičky CHEMOTEX, při dodávkách PC techniky a příslušenství se rovněž obracíme na děčínské dodavatele. Využíváme pouze místní tiskárny pro tisk a výrobu propagačních materiálů, úzce spolupracujeme s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Evropskou akademii v Děčíně.

Místní prospěch je zajištěn úzkou spoluprací s Úřadem práce v Děčíně při výběru potenciálních zaměstnanců, případně spoluprací s hospodářskými komorami v regionu a ostatními podniky v kraji.  Aktivně se zůčastníme všech konferencí a zasedání o sociálním podnikání v kraji i v celé republice. Jsme členy TESSEA, hospodářské komory Ústeckého kraje, AZZP, SČMVD.

Zpět na začátek

Kontakt

Riegrova 909/5, 405 02 Děčín Telefon: (+420) 415 930 480 Fax: (+420) 415 930 489 Web: http://www.1sdzp.cz

Naše další projekty