(+420) 415 930 480     info@sdzp.cz  

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby obchodního styku a komunikace se zákazníky.

SDZP družstvo / Představení SDZP / Ochrana osobních údajů

Vážený zákazníku,

dovolujeme si vás informovat o nastavení vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, dle platné právní úpravy v ČR, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

Pro účely tohoto souhlasu se osobním údajem rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Souhlas s používáním těchto údajů:

a) osobní údaje pro jednoznačnou identifikaci (zejména jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, bydliště, podpis, v případě podnikatelů také IČO a DIČ)

b) kontaktní údaje umožňující kontakt s fyzickou osobou (zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka, bankovní spojení)

c) obchodní údaje umožňující zasílání informací o obchodu a zboží (sortiment, obrat, podrobnosti objednávek apod.)

Předané informace nebudou poskytovány třetím stranám a budou využity pouze ke komunikaci se zákazníkem a ke zpracování nabídek a zasílání obchodních oznámení.

Subjekt údajů má právo:

· odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, který poskytl.

· požadovat přístup ke svým údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.

· podat proti jednání správce údajů stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu trvání obchodní spolupráce včetně následujícího roku od jejího ukončení.

V případě, že udělení souhlasů budete chtít přenastavit, využijte kdykoli tento formulář:

Změna nastavení

Zpět na začátek

Kontakt

Riegrova 909/5, 405 02 Děčín Telefon: (+420) 415 930 480 Fax: (+420) 415 930 489 Web: http://www.1sdzp.cz

Naše další projekty