(+420) 415 930 480     info@sdzp.cz  

Náhradní plnění a veřejné zakázky

dle zák. o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a zák. o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

SDZP družstvo / Představení SDZP / Náhradní plnění a veřejné zakázky
Odběrem zboží a služeb od naší firmy mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci plnit svou povinnost dle ustanovení § 81 č. 435/2004 Sb. zákona o zaměstnanosti. Jsme schopni u Vás vyřešit a zajistit v rámci našich služeb povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat občany se ZPS (tzv. povinný podíl).

Jak na to, chcete-li od nás odebírat zboží či služby jako náhradní plnění?

1.Sdělte nám potřebnou výši náhradního plnění. Rozhodněte se, jaká má být částka za zboží či služby, které vám firma 1SDZP prodá jako tzv. náhradní plnění. Tuto informaci nám zašlete na e-mail obchod@1sdzp.cz

2.Sjednání objednávky. Na základě Vaší informace o výši požadovaného plnění Vás kontaktujeme. Vytvoříme seznam a množství předpokládaných odběrů produktů, jejichž nákupem je možné náhradní plnění realizovat.

Příklad výpočtu náhradního plnění pro rok 2017

Celkový počet zaměstnanců Vaší společnosti: 100 osob
Z toho osob se zdravotním postižením: 0 osob
Potřebujete nahradit povinnost zaměstnávat: 4 osoby se ZPS (100/25)

Možnosti řešení zákonné povinnosti:

 • zaměstnáte 4 osoby se zdravotním postižením,
 • odeberete výrobky nebo služby za 4 osoby tzn.:

  4 x (7 x 27 000,- Kč)* = 4 x 189 000,- Kč = 756 000,- Kč (bez DPH),

 • odvedete do státního rozpočtu částku za 4 osoby tzn.:

  4 x (2,5 x 27 000,- Kč)** = 4 x 67 500,- Kč = 270 000,- Kč..

* 7x násobek průměrné měsíční mzdy (1-3 čtvrtletí daného roku)
** 2,5x násobek průměrné měsíční mzdy (1-3 čtvrtletí daného roku)

Pozn.: Průměrnou měsíční mzdu zveřejňuje ČSÚ.

Možnosti náhradního plnění poskytnutého firmou 1. SDZP (případně našimi dceřinnými společnostmi) nejsou nevyčerpatelné. Proto prosím kontaktujte co nejdříve naše obchodní oddělení a sjednejte s námi objem požadovaného náhradního plnění pro aktuální rok. Pokud tak učiníte co nejdříve, výrazně zvýšíte pravděpodobnost maximálního uspokojení vašich potřeb „náhradního plnění“ v daném roce a snížíte tak riziko možného odvodu do státního rozpočtu.

V návaznosti na výše uvedené Vás upozorňujeme, že vystavené daňové doklady nebudou automaticky náhradním plněním, pokud nebude objem náhradního plnění předem sjednán. Tuto informaci prosím postupte do ekonomického oddělení či účtárny. Děkujeme za pochopení.

Ke stažení

Prezentace náhradního plnění 1. SDZP

Výhody pro naše zákazníky

 • V současné době jsme schopni nahradit povinnost zaměstnávat cca 150 osob se ZPS v rámci náhradního plnění (úspora až 7,3 mil. Kč/rok a řešení pro organizace od 25 do cca 3000 zaměstnanců)
 • Široký sortiment zboží čítající několik desítek tisíc položek včetně vlastní výroby
 • Vysoce kvalifikované služby a zkušený tým pracovníků (slaboproudé montáže, revize, profesionální callcentrum, bezpečnostní agentura, IT a komunikace, provoz několika vlastních internetových obchodů, šicích dílen apod.)
 • Vynikající reference od prestižních zákazníků (např. kompletní provoz celorepublikového callcentra firmy ORIFLAME)
 • Certifikace ISO 9001:2009
 • Záruky pro odběratele vzhledem k rizikům tzv. “přefakturace” a podobným praktikám zneužívání zák. o zaměstnanosti, které často hrozí ze strany malých firem o dvou či třech zaměstnancích
 • Schopnost najít řešení a přizpůsobit se požadavkům zákazníka

Obchodní oddělení

T: (+420) 415 930 482, (+420) 415 930 485

obchod@1sdzp.cz
shop.1sdzp.cz

Jiří Hádek
Vedoucí obchodního oddělení

M: (+420) 605 267 119
 jiri.hadek@1sdzp.cz
Skype: Obchod_Jirka, ICQ: 570 838 898

Nabídka našich služeb, které lze využít v rámci náhradního plnění

Změny náhradního plnění dle novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

1. ledna 2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Novela zákona stanovuje velmi výrazné omezení možnosti poskytovatelů tzv. náhradního plnění.

Každá firma včetně naší má stanovený konkrétní finanční limit, do jehož výše je možné prodat zboží a služby, nebo splnit zadané zakázky jako tzv. náhradní plnění. A to do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. Nastavený limit nás nutí rozhodnout už na začátku kalendářního roku, komu a v jaké výši bude náhradní plnění poskytnuto…
Další informace k novele zákona platné od roku 2012

Zpět na začátek

Kontakt

Riegrova 909/5, 405 02 Děčín Telefon: (+420) 415 930 480 Fax: (+420) 415 930 489 Web: http://www.1sdzp.cz

Naše další projekty