Změna názvu družstva na SDZP družstvo

Dne 17. 2. 2020 došlo v obchodním rejstříku ke změně názvu družstva na SDZP družstvo.

Aktuální údaje:

SDZP družstvo
IČO: 25476092, DIČ: CZ25476092,
sídlem Riegrova 909/5, Děčín, 40502,
www.sdzp.czinfo@sdzp.cz, tel. +420 415 930 480,
bank. spojení: 78-5231300257/0100.