Uveřejnění pozvánky na členskou schůzi 1. SDZP družstvo

Členská schůze 1. SDZP družstvo se sídlem Riegrova 909/5, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín, IČ: 25476092 se uskuteční dne 17. 2. 2020 v 15:30 hodin v notářské kanceláři JUDr. Vratislava Makovce, U Plovárny 438/3, 405 02.

Detail pozvánky včetně příloh byl zaslán členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Obecná pozvánka je k dispozici ke stáhnutí na tomto odkazu – Pozvánka na ČS – 17. 2. 2020 – SDZP družstvo.