Oznámení o datu konání další členské schůze 1. SDZP družstvo

Dle schváleného usnesení z členské schůze 1. SDZP družstvo konané dne 6. 12. 2018 je další členská schůze naplánována na den 12. 12. 2018 v 10:00 hodin v sídle družstva na adrese Děčín, Děčín II – Nové Město, Riegrova 909/5. Pozvánka na tuto schůzi byla pro připomenutí odeslána formou elektronické pozvánky, kterou naleznete také ve své emailové schránce. Program schůze je následující:

1. Zahájení členské schůze.
2. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017.
3. Různé.
4. Závěr.