GDPR v režimu náhradního plnění

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Jedná se o obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation
GDPR) představující právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, hájící práva
občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Týkají se vás nové povinnosti ve vztahu k ochraně osobních dat fyzických osob podle nařízení EU?
Není třeba propadat panice. Kompletní servis, včetně úvodní analýzy a trvalého zajištění funkce pověřence dokážeme dodat i v režimu tzv. „Náhradního plnění“ prostřednictvím našich certifikovaných zaměstnanců. Pořizovací náklady tak můžete fakticky snížit o více než třetinu oproti běžně nabízené ceně na trhu.

Podrobnosti o problematice GDPR lze čerpat např. z webových stránek Ministerstva vnitra:

http://www.mvcr.cz/gdpr/

nebo také z webu Úřadu na ochranu osobních údajů – kontrolního a dozorového orgánu ve vztahu k GDPR:

https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

Kontakt

Vratislav Vlasák
Specialista

M: (+420) 733 534 791
 vratislav.vlasak@1sdzp.cz
Skype: obchod-vrata

Riegrova 909/5
405 02 Děčín

[Zobrazit na mapě]