ECDL – Mezinárodní standard pro digitální znalosti a dovednosti

Proč ECDL?

ECDL – European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností, který vznikl za podpory Evropské komise v polovině 90. let minulého století.

Koncept ECDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální výukový obsah, v podobě tzv. ECDL Sylabů. Tyto Sylaby pokrývají celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální, resp. informační a komunikační technologie (ICT) využívány. Sylaby jsou průběžně a na mezinárodní úrovni aktualizovány.

ECDL sylaby s podrobnými informacemi o obsahu kurzů naleznete zde…

ECDL bez ECDL

Je koncept kurzu pro zákazníky/klienty, kteří mají zájem absolvovat kurz v pozměněné podobě tzv. šité na míru. Cena takového kurzu je výhodná, nižší. Absolventi obdrží certifikát k jednotlivému sylabu kurzu. (viz. ECDL Sylaby)

Kontakt

Mgr. Michal Bolfík
Ředitel sekce vzdělávání

M: (+420) 603 245 163
 michal.bolfik@1sdzp.cz

Riegrova 909/5
405 02 Děčín

[Zobrazit na mapě]