Zprostředkovatel obchodu

Rozšiřujeme nabídku našich vzdělávacích programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o rekvalifikační kurz Zprostředkovatel obchodu.

Stručný popis kurzu a profil absolventa:

Absolvent kurzu se uplatní při výkonu skupiny povolání zaměřených na obchodně podnikatelské činnosti, zejména v oblasti obchodu a jeho zprostředkování, ale i při výkonu technicko-ekonomických činností v podnicích a centrech zabývajících se zprostředkováním obchodu jako jsou např. call centra. Absolvent kurzu bude mít znalosti potřebné pro pozice typu administrátor nákupu, vedoucí prodeje, obchodní zástupce, asistent podnikatele apod.

Frekventanti jsou v průběhu kurzu zároveň připravováni i na rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Při této podnikatelské činnosti uplatní zejména znalosti získané z telemarketingu, managementu, propagace a v neposlední řadě také základní úkony uživatelské práce s aplikacemi MS Office, základní práci s operačním systémem a se soubory, stejně jako používaní Internetu jako základního otevřeného informačního zdroje včetně využívání jeho přenosových a komunikačních možností.

Absolvent zná pravidla komunikace a umí komunikovat na profesionální úrovni. Zná pravidla a principy prodejního hovoru a umí aktivně použít prodejní dovednosti v praxi. Umí rozpoznat stresové faktory a umí lépe zacházet se stresujícími situacemi. Zná pravidla a principy asertivního řešení konfliktů a umí lépe zvládat obtížné a konfliktní situace na profesionální úrovni.

Učební plán kurzu:

 • BOZP – Poučení o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Informační technologie v práci zprostředkovatele obchodu
 • Obchodní právo
 • Obchodní komunikace
 • Statistické metody
 • Teorie propagace
 • Telemarketing – princip, nástroje, uplatnění
 • Psychologie jednání se zákazníkem
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Týmová práce
 • Praxe – obchodní a marketingové oddělení
 • Praxe – telemarketing

Délka trvání kurzu: 93 hodin teoretické výuky a 68 hodin praxe.

Ukončení kurzu:

Získané znalosti a dovednosti budou prověřovány v závěru písemnou zkouškou – vypracováním závěrečného testu z předmětu: Informační technologie v práci zprostředkovatele obchodu, Obchodní právo, Obchodní komunikace, Statistické metody, Teorie propagace, Telemarketing – princip, nástroje, uplatnění. a praktickým řešením modelových situací z předmětu: Psychologie jednání se zákazníkem, Komunikační a prezentační dovednosti, Týmová práce, Praxe-obchodní a marketingové oddělení, Praxe – telemarketing.

Po úspěšném ukončení rekvalifikačního kurzu je účastníkovi uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Zprostředkovatel obchodu.

Ke stažení

Akreditace MŠMT – Zprostředkovatel obchodu

Přihláška do kurzu – Zprostředkovatel obchodu

Kontakt

Mgr. Michal Bolfík
Ředitel sekce vzdělávání

M: (+420) 603 245 163
 michal.bolfik@1sdzp.cz

Riegrova 909/5
405 02 Děčín

[Zobrazit na mapě]

Monika Lehečková
Asistentka, administrátorka sekce vzdělávání

M: (+420) 739 454 954
 monika.leheckova@1sdzp.cz

Masarykova 633
(Rondel – Budova A, 3. patro)
400 01 Ústí nad Labem – Bukov

[Zobrazit na mapě]