Zdravotník zotavovacích akcí

Rozšiřujeme nabídku našich akreditovaných vzdělávacích programů o kurz Zdravotník zotavovacích akcí.

Rekvalifikační kurz ZZA opravňuje k funkci:

  • Zdravotníka zotavovacích akcí!
  • Zdravotníka na školách v přírodě a jiných školních akcích!
  • Zdravotníka na společensko-kulturních akcích!
  • Zdravotníka na sportovních akcích!

Stručný popis kurzu:

Rekvalifikační kurz ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Kurz připravuje absolventa na funkci zdravotníka ve výše zmiňovaných akcích. Posluchači se naučí a prakticky procvičí první pomoc. Další přednášky jsou zaměřeny na tématiku akutních stavů, péči o nemocné dítě, základy záchrany tonoucích apod.

Profil absolventa:

Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a vybraných onemocněních. Ovládá a poskytuje první pomoc. Uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí. Dále může působit jako zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích. Vede a archivuje náležitou dokumentaci. Orientuje se v základech hygieny a epidemiologie. Znalosti využívá ke kontrole hygienických podmínek a epidemiologických opatření, předepsaných odpovídající vyhláškou. Dodržuje práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí.

Kurz doporučujeme zájemcům o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcích pro děti a mládež. Navštěvují ho zejména učitelé (MŠ-ZŠ-SŠ), táboroví vedoucí, vedoucí zájmových kroužků, volnočasoví pedagogové, instruktoři i VŠ-VOŠ studenti.

Výuka a probíraná témata:

Výuka kurzu se skládá z odborných přednášek, praktických nácviků, praktických cvičení a simulací. Frekventanti získávají znalosti a dovednosti z medicínsko-zdravotnických oborů. Vyučují se např. témata BOZP, somatologie (tělověda), kompletní první pomoc, první pomoc s AED, první pomoc u dětí, péče o nemocné, hygieno-epidemiologický základ, zdravotnická legislativa a dokumentace, základy záchrany tonoucích atd.

Délka trvání kurzu: 21 hodin teorie a 19 hodin praktického výcviku, rozdělených do tematických celků.

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu je účastníkovi, podle vyhl. MŠMT č.176/2009 Sb., uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Zdravotník zotavovacích akcí.

Kontakt

Miroslav Havlík
Vedoucí střediska KAMPUS UJEP
Zdravotnické kurzy

M: (+420) 739 216 136
 miroslav.havlik@1sdzp.cz

Pasteurova 1
400 01 Ústí nad Labem

[Zobrazit na mapě]