IOP pod lupou – Rozvoj sociálního podnikání v severních Čechách

Žadatel již má zkušenosti v zaměstnávání zdravotně postižených, což bylo jeho výhodou při sestavování podnikatelského plánu a odrazilo se to i ve skutečnosti, že cílem projektu je mimo jiné zaměstnat třináct zdravotně znevýhodněných osob.

Při vzniku družstva v roce 2003 stála skupina erudovaných lékařů, kteří mají značné zkušenosti s prací se zdravotně postiženými spoluobčany a kteří k sobě přibrali několik odborníků z oblasti informačních technologií.

Předmětem podnikání je správa sítí LAN, tvorba a správa internetových stránek, webhosting, správa a provoz docházkových systémů, správa skladových hospodářství zúčastněných firem aj.

Realizací projektu získají zdravotně postižení zaměstnání, lepší zapojení do společnosti, možnost používat moderní informační technologie i potřebná školení. Charakter práce umožňuje brát ohledy na
zdravotní stav zaměstnanců z cílové skupiny zdravotně postižených.

Aby žadatel získal více jistoty ohledně realizace a úspěšnosti projektu, již při předkládání projektu si zajišťoval odbyt a prováděl průzkum, které firmy mají o dané služby zájem. Tím mohl lépe stanovit
počet přijatých pracovníků z oblasti zdravotně znevýhodněných. Jednotliví zaměstnanci jsou zaměstnáváni a zaškoleni postupně – během umístnění ICT technologií do provozu. Je zde vysoký potenciál generování zisku, avšak v souladu s principy sociálního podnikání je plánovaná reinvestice těchto zisků do chodu podniku.

Stáhnout PDF: