Náhradní plnění od 1. ledna 2012

Vážení zákazníci,

1. ledna 2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Novela zákona stanovuje velmi výrazné omezení možnosti poskytovatelů tzv. náhradního plnění.

Každá firma včetně naší má stanovený konkrétní finanční limit, do jehož výše je možné prodat zboží a služby, nebo splnit zadané zakázky jako tzv. náhradní plnění . A to do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. Nastavený limit nás nutí rozhodnout už na začátku kalendářního roku, komu a v jaké výši bude náhradní plnění poskytnuto.

Jak postupovat, chcete-li v roce 2012 odebrat od firmy 1. SDZP zboží či služby jako náhradní plnění?

1. Sdělte nám potřebnou výši náhradního plnění

  • Rozhodněte se, jaká má být částka za zboží či služby, které vám firma 1SDZP prodá jako tzv. náhradní plnění.
  • Tuto informaci nám zašlete na e-mail obchod@1sdzp.cz

2. Sjednání objednávky

  • Na základě Vaší informace o výši požadovaného plnění Vás kontaktujeme.
  • Vytvoříme seznam a množství předpokládaných odběrů produktů, jejichž nákupem je možné náhradní plnění realizovat.

Možnosti náhradního plnění poskytnutého firmou 1. SDZP nejsou nevyčerpatelné. Proto prosím kontaktujte co nejdříve naše obchodní oddělení a sjednejte s námi objem požadovaného náhradního plnění pro rok 2012.

Pokud tak učiníte co nejdříve, výrazně zvýšíte pravděpodobnost maximálního uspokojení vašich potřeb „náhradního plnění“ v roce 2012 a snížíte tak riziko možného odvodu do státního rozpočtu.

Důležité upozornění:
V návaznosti na výše uvedené Vás upozorňujeme, že daňové doklady vystavené v roce 2012 nebudou automaticky náhradním plněním, pokud nebude objem náhradního plnění předem sjednán. Tuto informaci prosím postupte do ekonomického oddělení či účtárny.

Děkujeme za pochopení

Jiří Hádek
Vedoucí obchodního oddělení

Tel.: +420 415 930 482, +420 415 930 485, +420 605 267 119
E-mail: obchod@1sdzp.cz, jiri.hadek@1sdzp.cz
Skype: Obchod_Jirka, ICQ: 570 838 898

Čtěte také

Změny náhradního plnění dle novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.