Rozhodnutí členské schůze – per rollam

Dne 18. 8. 2020 byla členskou schůzí schválena účetní závěrka za rok 2019. https://www.sdzp.cz/wp-content/uploads/2020/09/CCF_000336-1.pdf