Nabídka zaměstnání – Operátor systému KISS

Krizový informační a svolávací systém (dále jen KISS) je nástroj pro hromadné oslovení množství adresátů pomocí některého z běžných informačních kanálů / komunikačních forem.