Informace o projektu KISS

Projekt pod registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005693 je určen pro osoby se zdravotním postižením, které mají zájem pracovat v oblasti služeb IT. Zaměstnáme 5 osob z CS a to převážně z Děčínska. Projekt řeší problém pracovního uplatnění/umístění osob zdravotně postižených, hledajících na trhu práce možnost svého uplatnění.