Vytvoření 10 pracovních míst v novém kampusu UJEP

Díky vstřícnému přístupu a jednání vedení Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem se nám podařilo zřídit 10 nových pracovních míst v nově otevřeném kampusu univerzity.