IOP pod lupou – Rozvoj sociálního podnikání v severních Čechách

Žadatel již má zkušenosti v zaměstnávání zdravotně postižených, což bylo jeho výhodou při sestavování podnikatelského plánu a odrazilo se to i ve skutečnosti, že cílem projektu je mimo jiné zaměstnat… pokračovat →