Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace

Zadavatel je příjemcem dotace z Integrovaného operačního programu na projekt vedený pod názvem “Rozvoj sociálního podnikání v Severních Čechách“, registrační číslo: CZ.1.06/3.1.02/01.06969. Předmětem projektu je rozšíření stávající technologických zařízení z oblasti IT a… pokračovat →